VIGTIGT nyt på angrebsfronten!

De hidtidige DUSS-anbefalinger til U20 angribere, har været målscoring til Titanisk(15) og så pasning til ca formidabel(9) derefter, men sådan er det ikke længere!


En nærmere gennemgang af træningstider fra HT-Spain (http://www.htspain.es/index.php?pag=train_calc) har rusket lidt op i den ‘gamle’ opfattelse af den mest optimale træning for en U20 central angriber. Det viser sig nemlig at det samlede centrale angrebsbidrag kan gøres stærkere hvis man stopper angrebstræningen ved verdensklasse(13) (ja, du læste rigtigt!) og påbegynder pasningstræningen så at spilleren rammer udmærket(8) pasning (mest optimalt!), dog maksimalt formidabel(9) pasning!
Ratioen (forholdstallet) for pasning og målscoring har selvfølgelig ikke ændret sig og det er stadig ~2,7 (0,563/0,208)

Med følgende træningsindstillinger; god tr, 10 ass, 100% TI, 17,007 år, trænet i 47 uger med målscoring, vil en spiller trænet fra 8,0 målscoring og frem til hans 20’ne år, nå ca 14,85 i målscoring. Hvis vi antager at spilleren har svag(4) pasning, vil hans totale centerangrebsbidrag være; 14,85*0,563 + 4*0,208 = 9,19.
Havde man imidlertidigt stoppet hans træning ved 13,63 i målscoring (35 uger) og givet ham de sidste 12, af de i alt 47 uger før han fyldte 20,000 år, i pasning, ville man få et totalt centerangrebsbidrag fra ham på; 13,63*0,563 + 8,36*0,208 = 9,41.

Med en spiller med god(7,0) målscoring og svag pasning, vil man faktisk, ved at stoppe målscoringstræningen ved verdensklasse og give spilleren pasningstræning, stort set kunne indhente bidraget fra en spiller med en start skill på udmærket(8,0) i målscoring, som har kørt målscoringstræning hele vejen fra de 17,007 til de 20,000 (alle 47 uger); 13,21*0,563 + 8,36*0,208 = 9,18

Her er det sat op i et lille skema for overblikket skyld:

Pas Trænet fra Sco‑Bid Pas‑Bid Total
4 > 8,36 8 > 13,63 7,67 1,74 9,41
4 8 > 14,85 8,36 0,832 9,192
4 > 8,36 7 > 13,2 7,44 1,74 9,18

Et spørgsmål presser sig på! Hvad betyder det for sideangrebsbidraget?

Da ratioen for pasningen og målscoringens bidrag er mindre end de 2’s ratio for bidraget til centerangrebet, nemlig 1,84 (0,184/0,1), vil bidraget til sideangrebet kun blive større og derved er det samlede bidrag faktisk større end hvis man blot trænede målscoring i hele forløbet for en potentiel centralt spillet U20 angriber (FwNorm).

En sidste, men bestemt vigtig faktor, som kommer som en ren bonus-sideeffekt, er pasningens indvirkning på taktikevnen!

Det vil sige at ved at stoppe målscoringstræningen ved verdensklasse(13) og træne pasninger op til udmærket(8), vil man både øge angrebsratingbidraget OG taktikevnen på det danske U20 hold!

Derfor må anbefalingen fra DUSS klart være dette fremover:
Målscoringstræning fra X til 13
Pasningstræning fra X til 8
Målscoringstræning fra 13 op frem mod Titanisk

About cuomos