Mông Cổ

Tuần này Saigon Geeks sẽ có dịp ghé thăm xứ sở của Thành Cát Tư Hãn, nơi mà vó ngựa đã từng rải khắp nhiều nơi trên thế giới … trừ Việt Nam :)

About computer_geek