Archive for September, 2013

0

Trùng tu lần 4 svđ “The Arena of Christ”

Buổi họp đầu tuần thứ 2 của mùa bóng 35 Việt Nam. Nhận thấy được tình hình số lượng cổ động viên tăng lên không ngừng trong thời gian qua, từ cuối mùa trước đến thậm chí mới đầu mùa giải 35, cổ động viên đến sân luôn đạt trên 40.000 khán giả/ 53.000 chỗ ngồi. Ban lãnh đạo clb Sion.F.C đã quyết định trùng tu lần 4 nâng tổng sức chứa tăng lên 60.000 chỗ ngồi, trong đó chỗ ngồi VIP lên đến 1.500 ghế.

0

Danh sách cầu thủ ghi bàn mùa 34

141 Rimvidas Bolšakas 2
142 Håkon Nilsen 4
143 Wolfgang Löhner 2
Trần Dĩnh 1
144 Enrico Caceffo 1
Michiel Detraux 6
Sebastian Leineweber 2
Casimiro Fajardo 2
Abdelmouqaddem Ghissassi 3
Kimmo Nikola 5
Thanos Paltopoulos 2
145 Diethelm Scherzer 5
146 Gerhardas Lėgačinskas 1
147 Przemysław Mosiej 6
148 Wilhelm Suhr 4
149 Damien Lecomte 2
150 Joel Mourão 5
151 Matija Saorić 3
152 Vladimír Rob 1
153 Mauro Cruilles 3
154 Tommi Ylinen 1
155 Sayompu Phosomboon 7
156 Jens Ulfell 2
157 Włodzimierz Osęka 3
158 Dylan Saussez 2
159 İsmail Hakkı Kuzey 1
160 Carlos Madrid 1
161 Wojciech Rochmiński 1
162 Sergio Albuquerque 1
163 Dinaid Užičanin 1
164 Gerd Wamitz 1
165 Olly Rath 1
166 Andis Vanags 1

Tổng cộng: 83 bàn thắng

0

Danh sách cầu thủ ghi bàn mùa 33

127 Gabriel Ciller 4
Jan Richardsson 10
128 Thanos Paltopoulos 1
Stoycho Davidkov 1
129 Trần Dĩnh 6
130 William Dreux 3
131 Benno Püntener 9
132 Pierre Voerman 3
133 Janus Pol 3
134 Marcin Kęsy 4
Kimmo Nikola 2
135 Jan Isselhorst 1
136 Sebastian Albu 1
Franck Gedsø 17
Pablo Taberné 8
137 Ido IJzerman 2
138 Casimiro Fajardo 1
139 Abdelmouqaddem Ghissassi 2
140 Michiel Detraux 1
141 Sebastian Leineweber 1

Tổng cộng: 80 bàn thắng.